Inschrijfformulier

 
 
 
 
 
 
 
Ik geef toestemming
Ik geef GEEN toestemming
 
 

Grote kleine lettertjes:

- Bij inschrijving worden eenmalig administratiekosten gerekend ter hoogte van €7,50 deze worden bij betaling van de eerste contributie ingehouden.

- Opzegging van lidmaatschap dient uiterlijk één maand vóór incassodatum schriftelijk te worden doorgegeven. Reeds betaalde contributie wordt niet gerestitueerd.

- Indien niet akkoord met afschrijving kan binnen 30 kalenderdagen een verzoek tot terugboeking bij bank of postbank worden ingediend. Intrekking van de machtiging dient één maand vóór incassodatum schriftelijk te worden verricht aan bovengenoemde vereniging. Bij stornering wordt €2,50 aan kosten gerekend.